Ferdi Erdoğan

Ferdi ERDOĞAN
Türkiye İMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı

ZİRVEDE BULUŞALIM…

Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğin en güzel örneklerinden biri olan ve sektörün en büyük etkinliklerinden kabul edilen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl sekizinci kez sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

İnşaat malzemesi sektörünün en etkin çatı örgütü olan Türkiye İMSAD’ın düzenlediği Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, gerek içeriği gerekse katılımcı profiliyle sektörümüzün buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Türkiye İMSAD olarak gerçekleştirdiğimiz Zirveler, gündem konularını masaya yatırarak gelecek planlarımız konusunda daha net adımlar atmamızı sağladı. Ar-Ge, inovasyon, kalite, enerji verimliliği, akıllı binalar ve şehirler, malzemenin dönüşümü gibi konuları ele aldığımız önceki zirvelerimizde sektörümüzün vizyonunu yansıtmaya ve bu etkinliğin bir etkileşim alanı olmasına önem verdik. Ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelen inşaat malzemesi sanayisindeki stratejik konulara değinerek, yarattığımız güç birliğimiz sayesinde atılacak adımların sektörümüze ve ülkemize sağlayacağı faydaların altını çizdik.

Dünya bugün Bilişim Çağı’nda… Ve biz, bu çağ dönüşümüne şahit olan insanlar olarak eskiye nazaran çok daha hızlı ve çok daha fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Günlük yaşam, üretim, eğitim, tüketim alışkanlıkları, her şey bir dönüşüm içerisinde… Eski bir tapınak yazıtında “Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla” der. Yarınlarda var olmak için yelkenimizi doğru yöne ayarlamak zorundayız. Bilişim çağında var olabilmek için, dijital dönüşümü zamanında yakalayıp doğru uygulamalıyız.

Bu dönüşüm sürecine sektör olarak ayak uydurmamız şüphesiz gelecekteki konumumuzun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu yıl gerçekleştireceğimiz sekizinci Zirvemizde , “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” temasıyla sektör olarak bu süreci nasıl yönetmemiz gerektiğini masaya yatırıyor olacağız.

Bu noktada, ‘Geleceğin fabrikaları, binaları, şehirleri nasıl olacak/olmalı?’, ‘Gelişim sürecinde ihtiyaçlarımıza cevap verecek teknolojik çözümler neler?’ ‘Dijital dönüşümün getireceği siber tehditlerle nasıl mücadele etmeli?’ gibi soruların cevabını ararken; gelecek hedeflerimizi insan, çevre ve teknolojiyle nasıl entegre edeceğimize, bu gelişmelerin yaratacağı yeni iş modellerinin nasıl olacağına, proje ve risk yönetimi konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğine ve altyapı yatırımlarında küreselleşmeye nasıl uyum sağlayacağımıza detaylı bakıyor olacağız.

En büyük yatırımımız, kalıpları kırıp sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına bugünden atmamız gereken adımları doğru belirmek olacaktır.  Bu yıl da işbirliğimizden doğacak sinerjiyle sektörümüze ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.

İnşaat sektörümüzün her yıl heyecanla beklediği 8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.